Samen voor heel Noord

Amsterdam Noord verandert snel. Er komen veel nieuwe woningen en bewoners. In de oudere wijken hebben bewoners het soms moeilijk. Zij leven in armoede en wonen in slechte huizen, en jongeren daar hebben minder kansen. Lang was hier te weinig aandacht voor. Dat gaan we veranderen, met Aanpak Noord. De gemeente trekt er veel geld […]

Algemeen Regiodeal