Colofon

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Aanpak Noord werkt de inhoud van de website regelmatig bij. Ondanks deze inspanning, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is;
  • Aanpak Noord geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd;
  • Aanpak Noord biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website;
  • Aanpak Noord is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
  • Aanpak Noord verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend;
  • Aanpak Noord kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
  • Aanpak Noord zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Aanpak Noord kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.