We zien al jaren dat mbo-studenten en werkgevers elkaar moeilijk weten te vinden. Terwijl zij elkaar hard nodig hebben. Het wordt tijd om hier iets aan te doen. Daarom organiseerden we op 10 juli het Noord Inspiratie Diner. Tijdens dit evenement dachten we met studenten en het bedrijfsleven na over hoe we dit probleem kunnen oplossen.

Win-winsituatie

Stadsdeelbestuurder Yassmine el Ksaihi was een van de sprekers tijdens het Diner. Zij vertelde waarom het zo belangrijk is dat er nu eindelijk wat gedaan wordt aan deze problematiek. ‘’Amsterdam-Noord heeft de een-na-hoogste jeugdwerkeloosheid van de stad, terwijl er talloze bedrijven zijn die staan te springen om enthousiaste vakmensen. Op een of andere manier weten ze elkaar niet te vinden. Studenten weten niet goed waar en hoe ze tijdens of na hun opleiding aan een passende stage of baan kunnen komen. Werkgevers zijn op zoek naar enthousiaste mbo’ers maar weten niet hoe ze die kunnen bereiken. Als het lukt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, kunnen we de werkloosheid en het tekort aan arbeidskrachten verminderen. Een win-winsituatie.”

Meer begrip

Begrip voor elkaar is onmisbaar om tot successen en verbinding te komen. Dat geldt overal. El Ksaihi: “Ik hoor vaker verhalen over jongeren in onze gemeente die het thuis niet makkelijk hebben en het daardoor lastig vinden om hun weg te vinden in het werkveld. Een voorbeeld: Als je weet dat een jongere elke dag voor zijn jongere broertjes en zusjes moet zorgen, snap je eerder waarom hij of zij soms te laat of vermoeid op het werk komt. Door met elkaar in gesprek te gaan hierover en samen te werken, kunnen we hier iets aan veranderen.”

Behoefte mbo’ers

Academie van de Stad presenteerde deze avond de resultaten van het onderzoek dat zij deed naar de wensen en behoeften van mbo’ers in Noord. Die willen:

  • Een eerlijk beeld van opleidingen en stages
  • Een actueel platform voor stagemogelijkheden
  • Een eerlijke stagevergoeding
  • Meer connecties met bedrijven
  • Meer waardering
  • Praktischer onderwijs
  • Minder lesuitval
  • Ondersteuning bij ondernemerschap en netwerkvoorzieningen

Kwebbelkop

Studenten kregen de gelegenheid om direct met werkgevers in gesprek te gaan, vragen te stellen en hun zorgen te delen. De deelnemers genoten van diverse gerechten en drankjes terwijl ze ideeën uitwisselden en nieuwe contacten legden. Een van de populairste influencers van Nederland, Jordi van den Bussche, beter bekend als Kwebbelkop, inspireerde de aanwezigen door te vertellen over de weg die hij bewandelde.

De avond eindigde positief met de belofte om verder te werken aan een platform dat mbo-studenten en werkgevers dichter bij elkaar brengt. Deelnemers voelden zich geïnspireerd en gemotiveerd door de gesprekken en kijken uit naar een verdere samenwerking. 

Ideeën?

Heb jij ideeën die de kloof tussen mbo-studenten en het bedrijfsleven kan verkleinen? Laat het ons weten! Wij willen graag met u toewerken naar een betere toekomst met meer kansen voor werkgevers en mbo’ers.