Amsterdam Noord verandert snel. Er zijn veel nieuwe woningen gebouwd, en er komen nog meer woningen bij. Maar niet alle Noorderlingen hebben daar voordeel van. Het verschil tussen bestaande en nieuwe wijken, en bestaande en nieuwe bewoners, is steeds duidelijker te zien.

 

Er moet iets gebeuren, maar iets anders dan tot nu toe. Veel meer vanuit de bewoners zelf. En écht gericht op het oplossen van hardnekkige problemen. Denk aan kinderen die in armoede opgroeien, jeugdwerkeloosheid en achterstallig onderhoud van woningen. Dit zijn problemen die niet in een paar jaar opgelost zijn. Hier is meer tijd voor nodig, en een andere manier van werken. Dat is Aanpak Noord.

AANPAK NOORD SAMENGEVAT

Er verandert veel in Amsterdam Noord. Er komen steeds meer nieuwe woningen en nieuwe mensen. Maar er zijn ook buurten waar mensen wonen die het moeilijk hebben. Daar is bijvoorbeeld achterstallig onderhoud aan woningen en in de openbare ruimte. Mensen leven in armoede en de jeugd heeft er minder kansen. Er moet iets gebeuren, want de verschillen zijn steeds duidelijker te zien. Met Aanpak Noord willen we dat meer in evenwicht brengen. Daarvoor is tijd nodig en een andere manier van werken.

Met Aanpak Noord werken we aan een Noord waar iedereen zich thuis voelt. Dat betekent:

  • Een Noord waar bewoners de overheid en andere instanties weer durven te vertrouwen, en andersom. Een Noord waar elke bewoner, oud of nieuw, zich gehoord voelt.
  • Een Noord waar kinderen en jongeren opgroeien met evenveel kansen, of hun ouders nu rijk of arm zijn.
  • Een Noord waar de verouderde woningen op korte termijn worden geïsoleerd en binnen 15 jaar zijn gerenoveerd.
  • Een Noord waar we respectvol omgaan met groen en er ruimte is voor allerlei soorten ondernemers.
  • Een Noord waar bewoners het initiatief nemen en hun plannen ook zelf kunnen uitvoeren, met hulp van de gemeente en de andere partners.

De gemeente en bewoners en ondernemers hebben opgeschreven hoe ze samen Noord de komende 25 jaar gaan aanpakken. Noordse bewoners, verenigd in Red Amsterdam Noord, stapten naar de gemeente, en lieten weten wat er volgens hén moet gebeuren. Bewoners, ondernemers en tal van organisaties doen mee. Dat is ook nodig, want alleen samen kunnen we doen wat écht nodig is in Noord.

Voor Aanpak Noord zijn coalitiemiddelen van het stadsdeel Noord beschikbaar gesteld voor de komende collegeperiode (2022-2026). Het College hanteert het vertrekpunt dat we kijken waar het ’t hardste nodig is. Ook de Regio Deal ZaanIJ, Groen en Meedoen financiert Aanpak Noord. Het begin is er, maar er is meer nodig. Daarom zoekt Aanpak Noord naar andere financieringsbronnen, bijvoorbeeld landelijke en Europese subsidies.

We zijn met bewoners, scholen en organisaties aan de slag gegaan in 12 buurten in Noord. Aanpak Noord richt zich vooral op deze 12 buurten: Volewijck, IJplein-/Vogelbuurt, Waterlandpleinbuurt, Molenwijk, De Kleine Wereld, Banne-Noord, Banne-Zuid, Plan van Gool, Tutti-Frutti Terrasdorp, Tuindorp Buiksloot, Tuindorp Oostzaan en Tuindorp Nieuwendam. Dit zijn buurten met achterstallig onderhoud en veel verschillende problemen. Er gebeurt al veel. Zoals nieuwe jongerencentra, extra straatcoaches en een bibliotheek voor kinderen. En helpen we bewoners en organisaties bij het opzetten van buurtsamenwerkingen.

DE THEMA’S

Kinderen en jongeren in Noord moeten opgroeien met evenveel kansen, of hun ouders nu rijk of arm zijn. Dat is nu niet zo. Vooral in de oudere buurten hebben kinderen en jongeren minder kansen dan hun leeftijdsgenoten in andere delen van de stad. Waarom? Een schooldirecteur uit Noord zegt het zo: “Deze kinderen groeien op met een tekort aan alles. Er is thuis geen geld, geen gezond eten, je ouders hebben stress en na school is er niet veel te doen. Positieve rolmodellen kom je weinig tegen. Je ouders weten niet goed hoe ze hulp kunnen krijgen, of vertrouwen de instanties niet meer. En dan woon je ook nog eens in een te klein, slecht geïsoleerd huis, zonder een plek om rustig huiswerk te maken. Die achterstand, die gaat vaak van generatie op generatie door. ”

 

Daarom werken we aan gelijke kansen voor kinderen, jongeren én hun ouders. Hun behoeften staan centraal, want zij weten als geen ander wat er nodig is.

 

Hoe doen we dat? Dat lees je hier.

Wij willen dat alle kinderen in Noord opgroeien in buurten waar ze kansen hebben. Buurten waar armoede iets van vroeger is. Waar iedereen gezond eten kan krijgen, en kan sporten en bewegen. Buurten waar je veilig kunt buitenspelen, zonder criminaliteit. Buurten waar mensen elkaar kennen en elkaar helpen als dat nodig is. Waar genoeg plekken zijn voor stages en werkervaring. Als Aanpak Noord werken we aan blijvende oplossingen. Dat doen we samen met bewoners en organisaties in de buurt.

 

Hoe we dat doen? Dat lees je hier.

In Noord zijn er grote verschillen op het gebied van wonen. Er zijn veel nieuwe woningen gebouwd. Soms in nieuwe delen van wijken, waar ook geïnvesteerd is in de openbare ruimte. Voor de oudere buurten in Noord was voorheen minder aandacht. Ook daar wordt geïnvesteerd in woningen, maar er zijn nog relatief veel woningen met achterstallig onderhoud en een laag energielabel. Om deze achterstanden weg te werken, zijn er grote en gerichte investeringen nodig in en rond de woningen. We willen dit combineren met kansen voor jongeren, meer groen en veiligheid.

 

Hoe we dat doen? Dat lees je hier.

Een schone en goed onderhouden openbare ruimte is belangrijk voor de buurt en de mensen die er wonen. We werken hard om de verschillen tussen de nieuwe wijken en de oudere buurten kleiner te maken, zodat het overal even veilig en fijn wonen is. De afgelopen jaren zijn we begonnen met het wegwerken van achterstanden. De komende tijd gaan we daarmee extra hard mee aan de slag. Vanuit Aanpak Noord beginnen we bijvoorbeeld met de schouwbrigades, en een ‘resultaat-op-straat’-team. Ook zoeken we samen met bewoners en ondernemers naar goede oplossingen voor de overlast van al die werkzaamheden. En we gaan op zoek naar geld om nog meer te kunnen doen in de openbare ruimte.

 

Wat we nog meer doen? Dat lees je hier.

Noord staat bekend als het groenste stadsdeel van de stad. Er is in Noord ook veel kennis over en liefde voor de stadsnatuur. Door de nieuwbouw staat de stadsnatuur en het groen onder druk. We willen de groene structuren in Noord beschermen en sterker maken. Daarvoor gebruiken we de Ecologische Kaart. Daarop staan meer dan 100 ambities om de natuur te verbeteren. Bewoners, groepen die zich inzetten voor groen en het stadsdeel hebben samen aan deze kaart gewerkt. En we gaan door met samenwerken met de 33 groengroepen.

 

Hoe we dat doen? Dat lees je hier.

Buurten met sterke en actieve ondernemers zijn heel belangrijk voor de stad. Lokale ondernemers geven een buurt een eigen karakter, zorgen voor levendigheid en voor banen. Ze dragen bij aan de gezelligheid van de buurt door een divers aanbod aan winkels en zorgen voor veiligheid en saamhorigheid. We willen dat de ondernemers, ook de kleine ambachtelijke bedrijven, in Noord kunnen blijven en letterlijk genoeg ruimte houden om te ondernemen. Daarom denken we vanuit Aanpak Noord mee over plekken waar bedrijven kunnen zitten, vooral in gebieden die veranderen. We helpen ondernemersgroepen en moedigen bewoners, bedrijven en sociale ondernemers aan. Zo kunnen we samen voor nog meer Noordse werk- en leerplekken zorgen.

 

Hoe we dat doen? Dat lees je hier.

Wie maken Aanpak Noord?

Dat doen we samen met álle anderen. Want bewoners, scholen en organisaties kennen hun buurt als beste. Zij weten precies welke problemen er in hun buurt spelen, en welke kansen er liggen. Zij hebben goede ideeën over hoe het beter of anders moet. Veel mensen en organisaties zijn betrokken, bedenken wat er moet gebeuren en steken hun handen uit de mouwen. Dat maakt de aanpak uniek.

Samen

Samen voor heel Noord. Amsterdam Noord verandert snel. Er komen veel nieuwe woningen en bewoners. In de oudere wijken hebben bewoners het soms moeilijk. Zij leven in armoede en wonen in slechte huizen, en jongeren daar hebben minder kansen. Lang was hier te weinig aandacht voor. Dat gaan we veranderen, met Aanpak Noord. De gemeente trekt er veel geld voor uit. Doet u mee? 

Downloads