Wat doen we?

Aanpak Noord is al begonnen, en niet alleen op papier.
Hieronder lees je per thema waar we nu mee bezig zijn.

In Noord moeten kinderen evenveel kansen hebben, of hun ouders nu rijk of arm zijn. Hoe doen we dat? Dit zijn een paar voorbeelden van hoe we de kansen voor kinderen en jongeren in Noord willen vergroten:

 

 • We willen samen met andere partijen zoals de OBA, Studiezalen en IMC-Weekendschool werken om te voorkomen dat kinderen achterlopen met taal. Dat gaan we doen in drie buurten: de Banne, Molenwijk en De Kleine Wereld.
 • We onderzoeken of het project Breeduit in Plan van Gool ook in De Banne kan, zodat alle kinderen leuke en leerzame activiteiten hebben na school ongeacht de portemonnee van hun ouders . Dit doen we samen met de Banne Buurtsamenwerking, kinderen, ouders, scholen en andere organisaties.
 • In de Wiekslag in Molenwijk werken we aan plekken waar jongeren kunnen samenkomen en meer kunnen leren over techniek. Hier vinden ondernemers die met techniek werken nieuwe werknemers.
 • In de Waterlandpleinbuurt en Molenwijk bouwen we in 2024 een plek voor jongeren. Zij krijgen een belangrijke rol in hoe die plek eruit komt te zien.
 • Vrouwenorganisaties en actieve vrouwen uit Noord hebben hard gewerkt om een eigen plek te krijgen waar vrouwen en meisjes kunnen leren en groeien. En het is gelukt. Met steun van onder andere Aanpak Noord en de Regio Deal opende eind 2023 in het Tolhuis aan de Buiksloterweg het vrouwencentrum Vrouw aan het IJ.

 

Doe mee

Doe ook mee met Aanpak Noord. Bezoek de bijeenkomsten, voor en door bewoners en diverse organisaties. Bekijk de agenda of stuur een e-mail naar: aanpaknoord@amsterdam.nl.

Als Aanpak Noord werken we samen met actieve bewoners aan oplossingen voor meer kansen, veiligheid en veerkracht in hun buurt. We vinden dat bewoners een stem moeten hebben bij vraagstukken over veiligheid, gezondheid, zorg en overlast. Zij weten wat er speelt en wat er nodig is.

 

Zo’n samenwerking noemen we een ‘buurtsamenwerking’. In 2023 zijn buurtsamenwerkingen gestart in de Molenwijk, de Banne en De Kleine Wereld. Nu zijn we aan het kijken of dit ook kan in de Van der Pekbuurt. Samen met jongeren en ouders bedenken we bijvoorbeeld manieren om sterker te worden tegen drugsgerelateerde criminaliteit.

 

Ook werkt Aanpak Noord aan bestaanszekerheid en gezondheid voor iedereen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Als je 18 wordt, gaan er dingen veranderen. Maar waar moet je allemaal aan denken? Op verzoek van jongeren gaan we hierbij helpen. Dit moet ervoor zorgen dat jongeren niet direct in de financiële problemen komen als ze volwassen worden.
 • Meewerken aan de aanpak ‘Schuldenvrije buurt – De Armen in Een’ in de Vogelbuurt. We betrekken daarbij de sleutelfiguren uit de buurt. En investeren in werk in de buurt, door en voor de buurt.
 • Onderzoeken hoe we renovatieprojecten en onderhoudsprojecten van de woningcorporaties kunnen koppelen aan werkervaringsprojecten voor jongeren en bewoners uit de wijk. Bijvoorbeeld in De Kleine Wereld.
 • Ondersteunen van de wijkwerkcoöperatie De Bol in De Kleine Wereld met een inkomensconsulent. Deze inkomensconsulent helpt bewoners die willen ondernemen vanuit de uitkering.

 

Doe mee

Doe ook mee met Aanpak Noord. Bezoek de bijeenkomsten, voor en door bewoners en diverse organisaties. Bekijk de agenda of stuur een e-mail naar: aanpaknoord@amsterdam.nl.

Ook bij het thema Wonen werken we met een ‘buurtgestuurde aanpak’. Per buurt bekijken woningcorporaties, bewoners en andere partijen samen wat er nodig is om de woon- en leefomgeving in die buurt te verbeteren. Zo hebben Red Amsterdam Noord en de corporaties al eerder afspraken gemaakt om de buurt Banne-Zuidwest aan te pakken. Belangrijk onderdeel daarbij is de participatie, de manier waarop bewoners worden betrokken bij de plannen van de corporaties en ontwikkelaars. Aanpak Noord zorgt ervoor dat lessen die we leren uit deze aanpak worden gebruikt voor andere buurten in Noord.

 

Kaart met plannen van de corporaties

De 6 grote woningcorporaties hebben een kaart gemaakt waarop staat welke onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden gepland zijn voor hun woningen in Noord. In 2024 gaan de corporaties samen met Red Amsterdam Noord en de gemeente deze plannen bespreken. Als er kansen of problemen zijn, willen we deze op buurtniveau met andere partijen meteen aanpakken.

 

Met voorrang middensegmenthuur in Noord

Aanpak Noord wil ook onderzoeken of het werkt als er in Noord met voorrang huurwoningen in het middensegment worden gebouwd. Zorgt dat voor een betere doorstroming, zodat de verschillen tussen nieuwbouwgebieden en oudere wijken kleiner worden?

 

Doe mee

Doe ook mee met Aanpak Noord. Bezoek de bijeenkomsten, voor en door bewoners en diverse organisaties. Bekijk de agenda of stuur een e-mail naar: aanpaknoord@amsterdam.nl.

 

Er wordt al heel lang hard gewerkt om achterstallig onderhoud in de openbare ruimte in Noord weg te werken. En daar gaan we nog harder mee aan de slag. Een paar voorbeelden van hoe we dat doen:

 

 • Er is extra geld beschikbaar voor het opknappen van de wegen.
 • De komende vijf jaar worden 60 verschillende plekken – zoals pleinen, straten of hele buurten – opgeknapt. Dat is goed nieuws, maar het zorgt ook voor overlast. Die willen we zo veel mogelijk beperken.
 • We beginnen met schouwbrigades, waarbij we samen met bewoners en ondernemers de buurt ingaan. We maken een lijst van dingen die aangepakt moeten worden en sturen direct een aannemer naar de plekken die we tegenkomen. Dit kan bijvoorbeeld het herstellen van trottoirtegels zijn, het aanvullen van plantenbedden of het opnieuw schilderen van bankjes.
 • We starten met een ‘resultaat-op-straat-team’, dat in de oudere buurten van Noord de wensen van bewoners en ondernemers oppakt. Hierbij gaat het om wensen die normaal gesproken niet binnen regulier onderhoud vallen, zoals het plaatsen van extra speeltoestellen, meer groen of het installeren van nieuwe bankjes.
 • In de Bloemenbuurt en Tuindorp Nieuwendam worden gesprekken gevoerd over plannen voor het gebied, waarbij de hele buurt wordt aangepakt. We vragen ook andere partners zoals Liander en Waternet aan tafel.

 

Doe mee

Doe ook mee met Aanpak Noord. Bezoek de bijeenkomsten, voor en door bewoners en diverse organisaties. Bekijk de agenda of stuur een e-mail naar: aanpaknoord@amsterdam.nl.

De Ecologische Kaart Noord en de knelpunten die de Noordse groengroepen hebben samengesteld, dat is waar het thema Stadsnatuur en groen mee aan de slag gaat.

 

Het gaat hierbij om:

 •  Behouden en beschermen van groen
 •  Versterken van betrokkenheid groengroepen en kennisuitwisseling
 •  Versterken hoofdgroenstructuren

 

In het kader van Aanpak Noord stelde Red Amsterdam Noord een groencoördinator aan om de samenwerking tussen en met de 33 bestaande groengroepen te vergroten. Zij bepalen samen de prioriteiten voor 2024. Aanpak Noord maakt ook graag gebruik van de expertise van bewoners. Zo hebben bewoners in 2023 ecologische onderzoeken gestart en begeleid. De rapportages verwachten we in 2024. In dit artikel lees je bijvoorbeeld meer over het ecologische onderzoek in Noordse tuinparken.

 

Doe mee

Doe ook mee met Aanpak Noord. Bezoek de bijeenkomsten, voor en door bewoners en diverse organisaties. Bekijk de agenda of stuur een e-mail naar: aanpaknoord@amsterdam.nl.

Veel plaatselijke ondernemers hebben het zwaar. Het koffiehuis dat hier al tientallen jaren zit moet plaatsmaken voor een koffieketen. De garagehouder moet verhuizen, omdat er woningen komen op de plek waar nu zijn bedrijfspand staat. Wij zetten ons in om de Noordse bedrijven te behouden in Noord. We steunen lokale ondernemers en mensen die werk zoeken. Bijvoorbeeld door ze aan elkaar te koppelen. We helpen jongeren bij het vinden van en fijne baan of stageplek in hun eigen wijk. Dat is goed voor de buurt en de bewoners ervan.

 

Hoe we dat doen?

 • We onderzoeken of en hoe ondernemers zich kunnen organiseren om een gezamenlijke gesprekspartner te zijn voor de gemeente. Bijvoorbeeld met het oprichten van een ondernemersvereniging of een bedrijven-investeringszone (BIZ).
 • We verlenen subsidies voor het opstarten van ondernemerscollectieven, ook in de vorm van een straatmanager die namens de ondernemers het contact met de gemeente onderhoudt.
 • Er is een ondernemersloket geopend in het Stadsdeelkantoor op het Buikslotermeerplein.
 • In De Kleine Wereld is Wijkwerkbedrijf De Bol in oprichting. Daar geven bewoners en ondernemers samen invulling aan lokale en maatschappelijke opdrachten die goed zijn voor de buurt. Zoals de groenvoorziening of onderhoud van flatportieken.

 

Doe mee

Doe ook mee met Aanpak Noord. Bezoek de bijeenkomsten, voor en door bewoners en diverse organisaties. Bekijk de agenda of stuur een e-mail naar: aanpaknoord@amsterdam.nl.