Saaie, grijze schoolpleinen? Niet voor de leerlingen van IKC Tuindorp, OBS De Poolster, OBS De Bonkelaar, IKC Noordrijk, Klein Amsterdam, SBO De Zeppelin en Kolom Praktijk College. Daar zijn de pleinen voortaan groen.

Door de schoolpleinen te vergroenen leren kinderen meer over de natuur en gezond leven. De groene pleinen lenen zich niet alleen om te spelen, er wordt ook buiten lesgegeven. Sommige scholen hebben eigen moestuinen. Kinderen leren zo over gezonde voeding.

Sociale verbinding

Het vergroenen van de schoolpleinen is een van de initiatieven van stadsdeel Noord in samenwerking met IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie om het in Amsterdam Noord fijner te maken voor iedere bewoner. Vanuit de Regio Deal ZaanIJ steunt het stadsdeel onder meer kleinschalige groeninitiatieven van bewoners en maatschappelijke organisaties. Zoals het vergroenen van schoolpleinen, maar ook het realiseren van voedseltuinen en het organiseren van beweegactiviteiten in de natuur. Het resultaat is een groenere dagelijkse leefwereld en meer sociale verbinding.

Regio Deal ZaanIJ

De Regio Deal ZaanIJ is eind 2019 gesloten tussen het Rijk, de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Zaanstad, Amsterdam en Oostzaan. De ambitie is om de brede welvaart van vier wijken rondom de Noorder IJplas te versterken. De inzet is meer werk, beter onderwijs en een groene en veilige leefomgeving. De Regio Deal ZaanIJ richt zich op de wijken Tuindorp Oostzaan, Molenwijk in Amsterdam Noord en Poelenburg en Peldersveld in Zaanstad. De Regio Deal ZaanIJ is een belangrijk samenwerkingsverband voor Aanpak Noord. Met geld vanuit de Regio Deal kunnen we doelen van de Aanpak waarmaken.

Dicht bij bewoners

Met het Programma Groen en Sociaal van de Regio Deal ZaanIJ zijn in de afgelopen 5 jaar 10 kleinschalige groenprojecten gerealiseerd in Amsterdam-Noord en tien in Zaanstad. Acties zijn vaak lokaal – dicht bij bewoners. In de Terugblik Groen en Sociaal Regio Deal ZaanIJ staan alle projecten die in het kader van het programma zijn gerealiseerd. U kunt dit boekje hieronder downloaden.

Foto’s: Mathilde Lawalata