In een aantal buurten zijn we gestart met een integrale buurtaanpak. Daarvoor gebruiken we de (organisatie)kracht van bewoners en versterken we deze waar het nodig is. Zo hebben we in Tuttifruttidorp een taskforce opgericht. Dit is een werkgroep die zorgt dat buurtteams, politie, woningbouwcorporaties, GGD en de gemeente beter samenwerken. Zo kunnen we de bewoners eerder en beter helpen.