Het Social Pact is een alliantie van organisaties, bewoners en professionals uit Amsterdam Zuidoost. Wij vinden dat alle bewoners van Amsterdam Zuidoost dezelfde kansen verdienen. Samen pakken we de grote uitdagingen van Zuidoost aan, zoals armoede, werkloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid en schooluitval.

Het Social Pact vervult een paraplufunctie. Zij ondersteunt de groei en ontwikkeling van stadsdeel Zuidoost en haar unieke karakter. Dit doet het Social Pact niet vanuit een opgelegde visie, maar vanuit daadwerkelijk vertrouwen in inclusie en zelfbeschikking.