Bewoners hebben op diverse manieren bijgedragen aan het Masterplan Zuidoost. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten en ontmoetingen geweest waar bewoners hun input hebben geleverd voor het Masterplan Zuidoost. En er zullen nog veel ontmoetingen volgen. Heb jij ook een idee? Stuur dan een mail naar info@zoiszuidoost.nl