In de straten rondom het Schellingwouderbreekpark, Kometensingel en de Meeuwenlaan zijn 34 paddentrappen in trottoirputten geplaatst om de padden, salamanders en kikkers te helpen bij hun jaarlijkse trek. Stadsecoloog Roy Veldhuizen fietste met betrokken vrijwilligers, buurtbewoners en collega’s door de straten op zoek naar putten.

Paddenladders foto: Olivier Middendorp

De padden, maar ook salamanders en kikkers overwinteren onder de grond. Als ze uit hun winterslaap komen, gaan ze op zoek naar vochtiger plekken, en zoeken elkaar op. Daarbij komen ze allerlei obstakels tegen: wegen, stoepen en putten.

Tijdens deze zogenoemde paddentrek, in de periode tussen februari en april belanden zo’n 5 tot 10 amfibieën per dag in een straatput, waar ze kunnen verdrinken. Roy: “Veel buurtbewoners, maar ook collega’s van Ruimte en Duurzaamheid en Stadswerken houden de putten in de gaten en halen de beestjes met een netje eruit. Met de aanleg van deze trappetjes kunnen ze er zelf uit klimmen”.

Hoe werkt dat, een paddentrap plaatsen? “De trappen worden als hoekprofiel tegen de rand in de put gemonteerd. We merkten al snel dat er putten zijn die uit een betonnen bak bestaan en putten met een stalen wand. Daar heb je wel de juiste boor voor nodig”, vertelt Roy. “Wie ook mee op pad ging, waren een basisschoolleerling en haar vader. Zij wilde graag een spreekbeurt houden over ecologie, en ik bood haar aan om mee te gaan de buurt in om met eigen ogen te zien hoe we dat doen. Haar vader bleek ook nog eens een goede boor bij zich te hebben. Een uitkomst!”.

De stadsnatuur in Noord staat onder druk door de verdichting. Aanpak Noord wil samen met bewoners, groengroepen, organisaties en ambtenaren de groene structuren in het stadsdeel beschermen en versterken. Roy: “Een goed idee van een betrokken Noorderling en de connectie met de groengroepen. Dit is iets wat je snel kan organiseren en direct resultaat oplevert.”

Meer lezen over hoe Aanpak Noord nog meer bijdraagt aan het versterken van de stadsnatuur en groen? Kijk op https://aanpaknoord.nl/wat-doen-we/

https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/noord/ecologische-kaart-noord/