Bewoners van De Klipperbuurt nodigden de gemeente, woningbouwcorporaties en andere organisaties die actief zijn in de buurt uit om te praten over het herstellen van vertrouwen. Zij namen dit initiatief na buurtgesprekken over wat er verbeterd of opgeknapt moet worden. En daarmee een mooie interventie van het Buurtplatform Banne Zuid dat in oprichting is. Bewoners zijn ontevreden over de staat van hun straat. Zo liggen er veel tegels scheef en ligt er afval op plekken waar het niet hoort. De informatie over wat en wanneer er iets gebeurt vinden ze niet goed gaan, zoals de communicatie tussen gemeente en onderaannemers of wat er met hun melding is gedaan.

In de Klipperbuurt zijn verschillende bewonerscommissies actief en zetten betrokken en bevlogen bewoners zich in voor hun buurt. Hét moment dus om dit kracht bij te zetten en een buurtplatform op te zetten. Aanpak Noord ondersteunt buurtsamenwerkingen als deze, zodat de stem van de bewoners en ondernemers gehoord worden en de problemen worden aangepakt.

Bewonersavond De Klipperbuurt
“Ik hoop dat onze kracht en onze gezichten misschien het verschil gaan maken”

Aura de Klyn, de procesbegeleider deze avond in De Ark, bracht in opdracht van Aanpak Noord in kaart wat er speelt in de buurt. “De buurt gaat op de schop. Bewoners vinden het tijd dat er naar hun wordt geluisterd. Ze vertellen al heel lang wat er volgens hun moet gebeuren, maar voelen zich niet gehoord. Daardoor is wantrouwen ontstaan. En het gaat hier niet alleen over de staat van de straat. Het gaat ook over klachten over slechte woningen. Tocht, vocht, rot, schimmel, slechte ventilatiesystemen en muizen, dat zijn problemen die zij ervaren. Zij wilden zelf vertellen wat er moet gebeuren om de buurt beter te maken en wat ervoor nodig is om er weer vertrouwen in te krijgen dat we dit samen doen.”

Zowel de gemeente als woningbouwcorporaties gaan investeren in het opknappen van De Klipperbuurt. De vraag is dus vooral wat er in de tussentijd aan het achterstallig onderhoud wordt gedaan. Daar gaan de partijen mee aan de slag en komen de volgende bijeenkomst terug met antwoorden.