Wat is “De kracht van Noord ben jij”? 

“De kracht van Noord ben jij” belicht de vele succesvolle buurtinitiatieven die groeien in het bruisende Amsterdam-Noord. Deze initiatieven, mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Aanpak Noord en andere partners, tonen de kracht van samenwerking tussen gemeente en lokale gemeenschappen. 

Waarom is deze tentoonstelling belangrijk? 

Historisch gezien kreeg Amsterdam-Noord weinig aandacht van de gemeente, wat bij veel bewoners het gevoel opriep dat hun stadsdeel werd verwaarloosd. Hoewel Noord nu in de spotlight staat vanwege economische ontwikkelingen, blijft het van belang om de gemeenschapszin te versterken en het welzijn van alle bewoners te waarborgen.  

Wat kunt u verwachten? 

De tentoonstelling “De kracht van Noord ben jij” wil precies dat bereiken. Door het tonen van inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen publieke en civiele partijen, worden bezoekers aangemoedigd om deel te nemen aan de opbouw van hun gemeenschap.  

Een aantal van de initiatieven die worden belicht in de tentoonstelling zijn: 

Buurthuis de Bol: Een wijkcoöperatie opgezet door buurtbewoners, die een centrum vormt voor gemeenschapsactiviteiten en sociale betrokkenheid. 

De Noordas: Een lokale actiegroep die zich al jaren inzet voor mensen die kampen met financiële problemen, en zo een stem geeft aan degenen die anders misschien over het hoofd worden gezien. 

Broedplaats De Ceuvel: Een creatieve hub die tot stand kwam dankzij de samenwerking tussen lokale ondernemers en de gemeente, en nu een belangrijke rol speelt in de culturele en economische ontwikkeling van Noord. 

Red Amsterdam Noord: Een actiegroep die onder andere heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een participatieprotocol voor Noord, waardoor de stem van de gemeenschap wordt versterkt in besluitvormingsprocessen. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de tentoonstelling en openingstijden kunt u terecht op de website van Museum Amsterdam-Noord.