Dinsdag 6 juli houdt de K-buurt Grote Bewonersbijeenkomst. Daar worden de zaken die in de buurt gebeuren en de buurt raken besproken. Ook zal het masterplan Zuidoost besproken worden. Iedereen is van harte welkom, bewoners, ondernemers, ondersteuners van de buurt. Je kunt ook zelf bespreekpunten aandragen.

Meer info op www.bit.ly/kbuurtberaad