Een jaar geleden ondertekenden de alliantiepartners ZO=Zuidoost een intentieverklaring, waarmee zij zich verbonden aan het realiseren van de ambities uit het Masterplan Zuidoost. Daarna startte de uitvoer van het plan en werden stap voor stap de eerste contouren van het plan zichtbaar.

Het was een bewogen eerste jaar, waarin werd gestart met een achterstand naar de bewoners van Zuidoost. Het masterplan werd met argwaan ontvangen. Het voelde weer als een plan zonder ruimte voor bewoners om mee te denken en mee te beslissen. Daar lag en ligt een belangrijke opgave voor de Alliantie: het gesprek aangaan en feedback van bewoners een plek geven in alle ambities van het masterplan.

In deze livecast met de voorzitter van de Alliantie, burgemeester Femke Halsema, programmadirecteur Saundra Williams, stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en andere gasten bespreken we een jaar Masterplan. Wat hebben we bereikt en geleerd het eerste jaar? En hoe bouwen we met die kennis verder aan de kracht van Zuidoost.

Publiek is van harte welkom in de studio. Het programma is ook via livestream te volgen via New Metropolis Zuidoost